שינוי מזל

  • כאשר אדם מקבל מינוי חדש, נחשב הדבר כשינוי השם, כדי להיטיב את מזלו.
  • 'להיות זנב לאריות' להתדבק בצדיקים זאת זכות גדולה כדי לשנות את המזל.

xdukv xduku,