עת רצון

  • בשעת ברית המילה, כאשר התינוק בוכה, זהו זמן מיוחד להתפלל על הכל,  ישועה, רפואה, פרנסה וכו'. שערי שמים נפתחים כדי לקבל את קול הבכי הטהור של התינוק, וכל הבקשות יכולות להכנס יחד.
    וטוב לומר בזמן זה פרק ו' בתהילים, ולכיון במילים "חנני ה' כי אומלל אני" גם אני נימולתי.
  • יום ירידת גשמים הוא עת רצון, וזוהי שעה טובה להתפלל לקב"ה.

xdukv xduku,