סגולה נגד פחד

  • כאשר מגיע פחד סתמי ללא סיבה, יש לומר את המזמור "תהלה לדוד" (תהילים קמה) שלושה פעמים, ואחר כך את המזמור "יושב בסתר" (תהילים צא) שבעה פעמים.
  • לומר אחרי תפילת 'עלינו לשבח' את הפסוק "אל תירא מפחד פתאום…"

xdukv xduku,