סגולה נגד כישוף

  • להחזיק 'אזוב' כל הזמן, ומי שעושה זאת שום כישוף לא ייגע בו. כפי שהיה במצרים, ע"י אגודת האזוב שצווה הקב"ה את בני ישראל, לא היה לכוחות הכישוף ששלטו במצרים שום שליטה על עם ישראל.
    האזוב הוא סגולה לשמירה והגנה.
    (ויש שהקפידו לקחת אזוב שגדל בעיר צפת).

xdukv xduku,