סגולה לשעת צרה

  • אמירת תהילים פרק לח': 'תפלה לכל יחיד להתפלל על אריכות הגלות. וכל יחיד שהוא בצרה, יש לו להתפלל זה המזמור…'
  • אמירת תהילים פרק פה', פרק פו', פרק קב'.

xdukv xduku,