סגולה לשמירה, הצלה והגנה

  • מזוזה כשרה בכל אחד מדלתות הבית.
  • הרבי מליובאוויטש זי"ע אמר כסגולה מיוחדת לשמירה הגנה והצלחה, לכתוב ספר תורה שייאחד את כל בני ישראל. קניית אות בספר התורה, שנכתב כסגולה לאחדות ישראל – אות בספר למבוגרים / אות בספר התורה לילדים
  • לומר שבע פעמים "ויהי נועם…".

xdukv xduku,