סגולה לשמירה מתאונות דרכים

  • סגולה גדולה מהרבי מליובאוויטש, לשמירה והצלה מתאונה – להחזיק באוטו קופת צדקה וספר 'חת"ת' (הספר מכיל 'חומש' 'תהילים' ו'תניא'. ניתן להשיג בבתי חב"ד).

xdukv xduku,