סגולה לשמחה | סגולה לאושר

 • שאלה: כיצד מגיעים לידי שמחה.

תשובה: השמחה מגיע לאדם, כאשר הוא מרגיש 'שיש לו משהו בעל ערך' 'כאשר הוא הגיע להישג'. וככל שאותו הישג גדול, כך גדולה השמחה.

כאשר מתבוננים שנברא הוא מוגבל ביכולתיו, ובכל זאת הקב"ה נתן לו את האפשרות להתחבר עם הבורא, ע"י קיום המצוות, זו היא העליה הגדולה ביותר שיכולה להיות לאדם מוגבל.
מכיון שכל הישג ועלי'ה שהאדם בכוחותיו הוא, יכול להתאמץ ולהגיע, הוא הישג מוגבל, ולא מגיע כלל להישג והעילוי – להתחבר לקב"ה. ומכיון שזהו (הקשר להקב"ה) ההישג הגדול ביותר שניתן להגיע אליו, במילא הוא מביא לשמחה הגדולה ביותר.

יתירה מזו, גם אם אדם חטא פעם, ועשה את היפך מהציווי של הקב"ה. כאשר מתבוננים ומגיעים להכרה, אשר למרות זאת הקב"ה נתן את האפשרות לעשות תשובה, ועל ידי התשובה האדם נעשה רצוי לפני הקב"ה כקודם החטא, עד שהזדונות נהפכים לזכויות, כביכול הוא קיים מצווה. אזי יחד עם המרירות שישנה בתשובה, קיימת גם שמחה גדולה ביותר, מעשיית התשובה ומהמחילה של הקב"ה.

מכך מובן, אשר בכל זמן ובכל מצב, האדם יכול לבוא לידי שמחה. כאשר הוא מקיים את רצונו של הקב"ה, עליו לשמוח מקיום המצוה. ואם הוא חטא, ומתחרט על כך, עליו להיות בשמחה, מכך שהוא יכול לעשות תשובה ולתקן את מעשיו.

*

 • סגולה יחודית שמקורה בזוהר הקדוש לשמחה אמיתית.

  ישנו פסוק בתהלים "יערב עליו שיחי אנכי אשמח ב-ה' " באמירתו מכוונים ל"שמע ישראל" בצורה כזאת:

  המילה אשמח בנויה מארבע אותיות
  א' מהמלה "אחד"
  ש' ומ' מהמלה "שמע"
  וח' מהמלה "אחד"

  האותיות הנותרות (מהמילים 'שמע' ו'אחד') הם האותיות המוגדלות במזוזה, היוצרים את המלה "עד" מלשון עדות ובה אני מבקשים מבורא עולם שיהיה עד לשמחה שלנו.

xdukv xduku,