סגולה לשלום בית | סגולה לזוגיות

רשימת סגולות לזוגיות ולשלום בית

  • להתבונן במה שאמרו רז"ל: "איש ואשה שכינה שרויה ביניהם", ולהתנהג בהתאם למקום קדוש בו שורה השכינה.
  • שמירה על דיני 'טהרת המשפחה', היא יסוד חשוב וסגולה טובה לשמירה על זוגיות טובה ושלום בית.
  • בדיקת התפילין והמזוזות.
  • זכרו: שלום בית גרוע, יותר טוב ממריבה קלה.

xdukv xduku,