סגולות לפרנסה

  • להפריש מעשׂר (10%) מכל הרווחים, העשירי יהיה קודש לה'. כפי שנאמר "בחנוני נא בזאת אם לא אפתח לכם את ארובות השמים". ועוד אמרו חכמינו ז"ל על הפסוק: "עשׂר תעשׂר" עשׂר בשביל שתתעשׁר.
  • להתחזק בביטחון בה' – הזן את העולם כולו בטובו, בחן בחסד וברחמים – וככל שיתחזק יותר בביטחון, כך תבוא הישועה מהר. וכתב הרמב"ם שאילו היה בדורנו בעלי אמונה, כפי שהיו בדור המדבר, אזי גם בדורנו היה יורד מן משמים.
  • לומר בכל יום 'פרשת המן' – חומש שמות פרק ט"ז פסוקים ד' – ל"ו, כאן.
  • שלום בית נוגע לפרנסה…
  • להיות זהיר בברכת המזון.
  • לכווין בתפילה באמירת הפסוק "פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון" – שהקב"ה משגיח על בריותיו לפרנס.
  • לשנן בעל פה את 'שירת האזינו' (בסוף חומש דברים).
  • סגולה לעשירות – להיות סנדק בברית מילה.
  • סגולה לעשירות – לברך בכוונה ובקול רם.

xdukv xduku,