סגולה לפחד קהל

  • סגולה לפחד קהל, לומר קודם את שלושת הפסוקים: "ה' אלוקי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת". "ה' אלקי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית פלא עצמות מרחוק אמונה אומן". "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".

xdukv xduku,