סגולה לעזרה לאוהב או קרוב

  • אמירת תהילים פרק כ': 'מי שיש לו אוהב או קרוב באיזה צרה אף שהוא רחוק ממנו ולא יכול לעזור לו, יעשה זו התפלה בכוונה עליו'.

xdukv xduku,