סגולה לעגונה

  • אשה שהלך בעלה למקום רחוק ואינה יודעת היכן הוא, שתקרא את הכתובה (או שמישהו אחר יקרא בעבורה) מילה במילה בכל יום, במשך שלושים יום רצופים.

xdukv xduku,