סגולה לחן

סגולות למציאת חן

  • להזכיר את שם אמו של דוד המלך. ואומרים זאת כך: דוד המלך עליו השלום בן ישי, ושם אמו נצבת בת עדיאל". ויש לומר זאת שמונה פעמים.
  • בשם הרמב"ם, למציאת חן בעיני מלכים שרים ושופטים, לומר את הפסוק: "ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון לא תלכו ריקם".

xdukv xduku,