סגולה להריון | סגולה לפריון

סגולות להריון, רשימת סגולות לפריון
  • שמירה על דיני 'טהרת המשפחה'. זאת סגולה בדוקה שהמליצו עליה גדולי ישראל, כדי לזכות בילדים
  • סגולה נוספת להריון – אמירת מזמור קלג' בתהילים.
  • הכנסת אורחים (סגולה לבן זכר).
  • להיות קוואטר בברית מילה (הזוג שמעביר את התינוק אל תוך האולם).
  • אשה בעלת צדקה זוכה לבנים זכרים.
  • לקיים את מצוות שילוח הקן. כנרמז בפסוק "שלח תשלח את האם, ואת הבנים תקח לך" (בנים תרתי משמע).
  • לשלם לשדכן, ולוודאות שהוא אכן קיבל תשלום.
  • לכתוב ספר תורה לסגולה להריון.
  • ישנה סגולה עבור מי שנשוי שנים רבות, ולא זכו לילדים, לקדש את האשה פעם שניה.

*

סגולה להריון קל: אמירת פרק כ' בתהלים, ולאחר הסיום לחזור שוב על הפסוק השני ('יענך ה' ביום צרה, ישגבך שם אל-הי יעקב'), לפני ברכת 'המפיל' (לפני השינה).

xdukv xduku,