סגולה להצלחה

  • סגולה באמירת תהילים פרק א: 'התעוררות לעסוק בתורה בלא חטא, ואז יהא בטוח שכל מעשה ידיו מצליחים….'
  • לאחר תפילת שחרית, לומר פרקי תהילים, כפי שנחלקו לימי החודש.
  • סגולה גדולה להצלחה בגשמיות וברוחניות, וגם למשפחה: לומר בכל 'שבת מברכים' (שבת לפני ראש חודש), את כל התהילים.
  • אמירת תהילים פרק נז' ופרק סה'.
  • יקרא בכל יום פרשת וישלח, עד "שם המקום סוכות". חומש בראשית פרק לב' פסוק ד.

xdukv xduku,