סגולה להצלחה במשפט

  • סגולה להצליח במשפט להחזיק ביד ימין בשעת המשפט, מזוזה קטנה כשרה.

xdukv xduku,