סגולה להנצל מכעס

  • כאשר אדם בכעס, הסגולה להשקיט את כעסו, להראות לו תינוק קטן, כדי שירגע.
  • סגולה נפלאה  מהבעל שם טוב הקדוש: לומר את הפסוק "במה יזכה נער את ארחו לשמור כדבריך".
  • להביט בכנף הציצית, כנף בגימטריא כעס.

xdukv xduku,