סגולה להנצל מגניבה

  • הרב הקדוש פנחס מקוריץ זי"ע דרש על הפסוק "לא תגנובו לא תכחשו ולא תשקרו", מי שנזהר לא לומר דבר שקר, בביתו לא יהיו גניבות.

xdukv xduku,