סגולה לבנים טובים

  • הדלקת נרות בערב שבת קודש.
  • להריח בשמים והדסים לכבוד שבת קודש.
  • לערוך תספורת בגיל שלוש בדיוק! (חוץ משבת וראש חודש).

xdukv xduku,