סגולה לאריכות ימים

  • סגולה לאריכות ימים – להיות בין המשכימים ומעריבים לבית המדרש.
  • להתעסק בצרכי הרבים (עסקנות ציבורית).
  • שמירת העיניים.
  • לא לדבר בשעת התפילה, זוהי סגולה לשיבה טובה. שיבה ראשי תיבות שתיקה יפה בשעת התפילה.
  • מי שיאכל אתרוג בט"ו בשבט, מובטח לו שישלים שנתו.
  • הלוואה היא סגולה לאריכות ימים, עבור המלווה. וכן פיקדון עבור שניהם.

xdukv xduku,